20-01-2011

600

Категорія осіб, які мають право на встановлення статусу та видачу посвідчення «Член сім?ї загиблого».

 • сім'ї   військовослужбовців,   партизанів,   підпільників, учасників  бойових  дій на території інших держав,  прирівняних до них осіб,  зазначених у статтях 6 і 7 цього Закону,  які  загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок  поранення,  контузії  чи каліцтва, одержаних під  час  захисту  Батьківщини  або  виконання інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), а також внаслідок  захворювання,  пов'язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби чи на  території інших держав під час воєнних дій та конфліктів;
 • сім'ї військовослужбовців,  осіб  начальницького  і  рядового складу,   які   призивалися   на    збори    військовозобов'язаних Міністерства оборони, органів внутрішніх справ і державної безпеки колишнього Союзу  РСР  і  загинули  (померли)  під  час  виконання завдань   по   охороні   громадського   порядку  при  надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з антигромадськими проявами;
 • сім'ї  загиблих  під  час  Великої  Вітчизняної війни осіб із числа  особового складу  груп самозахисту об'єктових та аварійних команд  місцевої  протиповітряної  оборони, а також сім'ї загиблих внаслідок  бойових  дій  працівників госпіталів, лікарень та інших медичних  закладів.

До членів  сімей  загиблих  (тих,   які   пропали   безвісти) військовослужбовців,  партизанів  та інших осіб,  зазначених у цій статті, належать:

 • утриманці загиблого  або  того,  хто пропав безвісти,  яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;
 • батьки;
 • один з подружжя,  який не  одружився  вдруге,  незалежно  від того, виплачується йому пенсія чи ні;
 • діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
 • діти, які   мають   свої   сім'ї,  але  стали  інвалідами  до досягнення повноліття;
 • діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;
 • дружин (чоловіків) померлих інвалідів Великої  Вітчизняної війни,  а  також  дружин  (чоловіків)  померлих  учасників війни і бойових  дій,  партизанів  і  підпільників,  визнаних   за   життя інвалідами  від  загального захворювання,  трудового каліцтва та з інших причин,  які не  одружилися  вдруге.

На дружин  (чоловіків)  померлих  інвалідів війни,  учасників бойових  дій,  партизанів,   підпільників   і   учасників   війни, нагороджених   орденами   і   медалями  колишнього  Союзу  РСР  за самовіддану працю і бездоганну військову службу, визнаних за життя інвалідами,  чинність  цієї  статті поширюється незалежно від часу смерті інваліда;

 • дружин  (чоловіків)  померлих партизанів, підпільників та військовослужбовців,   які   проходили   службу    у    військових підрозділах,  частинах,  штабах і установах,  що входили до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни  1945 року з імперіалістичною Японією,  і нагороджені за цей період орденами і медалями колишнього Союзу РСР (крім  ювілейних), які  не  одружилися вдруге;
 • дітей  померлих  учасників бойових дій, які навчаються за денною  формою  навчання  у  вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації   та   професійно-технічних  навчальних  закладах,  до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними  23  років.

Особи, яким надано статус «Учасник війни» користуються пільгами, передбаченими ст.. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» з урахуванням Закону України « Про Державний бюджет України на поточний рік», зокрема:

 • безплатне    одержання   ліків,   лікарських   засобів, імунобіологічних  препаратів  та  виробів медичного призначення за рецептами  лікарів;
 • безплатне  першочергове  зубопротезування  (за   винятком протезування з дорогоцінних металів);
 • безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням один раз  на  два  роки,  а  також  компенсація  вартості  самостійного санаторно-курортного лікування;
 • 50-процентна   знижка   плати   за  користування  житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21  кв.  метр загальної площі житла на кожну особу,  яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має  право  на  знижку плати,  та  додатково  10,5 кв. метра на сім'ю);
 • 50-процентна  знижка  плати  за користування комунальними послугами   (газом,   електроенергією   та  іншими  послугами)  та скрапленим  балонним  газом  для побутових потреб в межах середніх норм  споживання.

Площа житла,  на яку надається знижка,  при розрахунках плати за опалення становить 21 кв.  метр  опалювальної  площі  на  кожну особу,  яка  постійно  проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.

Для сімей,  що  складаються  лише  з   непрацездатних   осіб, надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання житла   на   подвійний   розмір   нормативної  опалювальної  площі (42 кв. метри  на  кожну особу,  яка має право на знижку плати, та 21  кв.  метр  на  сім'ю);

 • 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню,  для  осіб,  які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
 • безплатний,  проїзд  усіма  видами міського пасажирського транспорту,  автомобільним транспортом загального  користування  в сільській  місцевості,  а  також  залізничним і водним транспортом приміського  сполучення  та  автобусами  приміських  і  міжміських маршрутів,  у  тому  числі внутрірайонних,  внутрі- та міжобласних незалежно  від  відстані  та  місця  проживання;
 • позачерговий безплатний капітальний ремонт  власних  жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
 • користування  при  виході  на  пенсію (незалежно від часу виходу   на   пенсію)  чи  зміні  місця  роботи  поліклініками  та госпіталями,  до  яких  вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 • щорічне  медичне  обстеження  і    диспансеризація    із залученням необхідних спеціалістів;
 • першочергове обслуговування  в  лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
 • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів  середньої  заробітної  плати  незалежно  від  стажу роботи;
 • використання чергової щорічної відпустки  у  зручний  для них час; одержання додаткової відпустки без збереження  заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
 • переважне право на залишення  на  роботі  при  скороченні чисельності  чи  штату  працівників  у  зв'язку  із   змінами    в організації виробництва і праці  та  на  працевлаштування  в  разі ліквідації підприємства, установи, організації;
 • позачергове  забезпечення  жилою  площею    осіб,    які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої  влади,  підприємствами  та  організаціями  у розпорядження  місцевих  Рад  та  державних  адміністрацій. Особи, зазначені  в цій статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з  дня  взяття на квартирний облік.

Органи   державної   виконавчої   влади,  виконавчі  комітети місцевих  Рад  зобов'язані  подавати  допомогу  інвалідам  війни і сім'ям  загиблих військовослужбовців у будівництві індивідуальних жилих  будинків.  Земельні  ділянки  для індивідуального житлового будівництва,  садівництва  і  городництва  відводяться  зазначеним особам у першочерговому порядку;

 • одержання  позики  на  будівництво,  реконструкцію  або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або  придбання  дачних  будинків  і  благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи  з  п'ятого  року  після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається  Кабінетом  Міністрів  України;
 • першочергове  право  на  вступ  до   житлово-будівельних (житлових)  кооперативів,  кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до  садівницьких  товариств,  на придбання матеріалів для  індивідуального  будівництва  і  садових будинків,  технічне  обслуговування  та  забезпечення    стоянками транспортних засобів;
 • безплатний проїзд один раз на два  роки  (туди  і  назад) залізничним,  водним,  повітряним  або  міжміським   автомобільним транспортом незалежно від наявності  залізничного  сполучення  або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами  транспорту з 50-процентною знижкою;
 • звільнення  від  сплати  прибуткового  податку  з  усіх одержуваних  доходів, податку з власників транспортних засобів (не більше  одного  транспортного засобу), земельного податку;
 • позачергове  користування  всіма  послугами  зв'язку  та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних  телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата  за  користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів  від  затверджених тарифів.

Порядок  користування  послугами  зв'язку  та    оплати    за встановлення квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України;

 • першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями    служби    побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;
 • позачергове влаштування до закладів  соціального  захисту населення, а також  обслуговування  службами  соціального  захисту населення  вдома.  У  разі    неможливості    здійснення    такого обслуговування    закладами    соціального    захисту    населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за ветераном  війни, в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;
 • вступ  поза  конкурсом до державних та комунальних вищих навчальних  закладів  на  спеціальності,   підготовка   за   якими здійснюється  за  рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів.

Пільги  щодо  плати  за житло,  комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті,  надаються особам,  на  яких поширюється  чинність  цього  Закону,  та  членам  їх  сімей,  які проживають разом  з  ними,  незалежно  від  виду  житла  чи  форми власності  на  нього. 

Площа  житла, на яку нараховується 50-процентна знижка плати, передбачена  пунктами  4  і  5   частини   першої   цієї   статті, визначається  в  максимально  можливому  розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в  складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати.

Членам  сімей,  зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а   також   дружинам   (чоловікам)   померлих   інвалідів  Великої Вітчизняної війни,  які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне  грошове  утримання  чи  державна  соціальна допомога,  що виплачується  замість  пенсії,  підвищуються   на   25   процентів прожиткового  мінімуму  для  осіб,  які  втратили  працездатність. Дружинам (чоловікам)  померлих  учасників  війни  і  бойових  дій, партизанів  і  підпільників,  визнаних  за  життя  інвалідами  від

загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не   одружилися  вдруге,  пенсії  або  щомісячне  довічне  грошове утримання чи державна соціальна допомога,  що виплачується замість пенсії,  підвищуються  на  10  процентів прожиткового мінімуму для  осіб,  які втратили працездатність.

Пільга  щодо вступу до вищих навчальних закладів, надається зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону  дітям  учасників  бойових  дій  на  території  інших держав,  які  загинули  (пропали  безвісти)  або померли внаслідок поранення,  контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів   на   території   інших   держав,  а  також  внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під  час  цих  дій  та  конфліктів.

Перелік необхідних документів:
 1. Заява на ім’я начальника відділу;
 2. Копія свідоцтва про одруження;
 3. Копія свідоцтва про смерть ветерана;
 4. Ксерокопія паспорта;
 5. Копія довідки МСЕК ветерана;
 6. Копія посвідчення ветерана війни;
 7. Фотографія 3*4;
 8. Довідка з пенсійного фонду;
 9. Інші документи відповідно до обставин надання.
Термін виконання 2-4 дні
Джерело: www.city-adm.lviv.ua
Переглянуто разів сторінку: 7191
Ви можете залишити запитання адміністратору на сайті
Листи та побажання надсилайте за адресою: afbrat@ukr.net


Головна | Оголошення | Новини | Документи | Фотогалерея | Архів новин | Правління | Зв'язок
Розробник: RootUa
© 2010