23-07-2010

533

Що таке кадровий менеджмент централізованого типу, централізоване управління кар’єрою військовослужбовців або кадрове забезпечення? Ці поняття, які останнім часом застосовуються у Збройних Силах України, – не що інше, як управління персоналом.

 Протягом останніх років у Збройних Силах України активно запроваджується нова система централізованого управління кар’єрою військовослужбовців, яка зорієнтована на надання можливості кожному військовослужбовцю реалізувати свій потенціал та бачити перспективи свого  подальшого кар’єрного росту.

З метою вивчення принципів роботи нової системи кадрового забезпечення та можливості її застосування у Збройних Силах України впродовж 2007 – 2008 років був проведений експеримент і створені Кадровий центр Збройних Сил України та кадрові центри видів Збройних Сил України як основні елементи нової системи кадрового забезпечення.

На цей час продовжується робота щодо запровадження новітніх технологій управління персоналом, зокрема паспортів посад військовослужбовців та алгоритмів управління їх кар’єрою, а також проводяться заходи щодо підвищення ефективності атестування військовослужбовців.

Наприкінці минулого та на початку нинішнього року серед військовослужбовців декількох військових частин Збройних Сил України Центром воєнної політики та політики безпеки було проведено соціологічне опитування щодо їх ставлення до нових форм та методів роботи з офіцерськими кадрами, у ході якого респондентам були поставлені питання щодо їх ставлення до щорічного оцінювання, до нових форм кадрового менеджменту, до прозорості у прийнятті кадрових рішень, мотивації до військової служби та перспектив подальшого її проходження.

 Респонденти, які брали участь в опитуванні, відносяться до різних категорій військовослужбовців за військовим званням, службовим становищем, місцем проходження військової служби, віком та освітою.

За результатами опитування проведений аналіз, який показав, що ставлення до нових форм та методів роботи з офіцерськими кадрами є неоднозначними.

Так, наприклад, з питання щодо необхідності щорічного оцінювання військовослужбовців більшість (69%) із опитуваних вважають, що цей захід потрібен, при цьому застосування (використання) паспортів посад та алгоритмів управління кар’єрою військовослужбовців 43% респондентів вважають зайвим та 37%, що їх застосування можливе тільки в деяких, чітко визначених випадках.

Підсумовуючи викладене вище, вважаю за необхідне більш детальніше розповісти про деякі аспекти системи кадрового забезпечення, яка на цей час реформується в умовах системної політичної, економічної та соціальної кризи.

Отже, почнемо з документів, розробка яких завершується у Збройних Силах України.

Паспорт посади військовослужбовця – це документ, що визначає стислу характеристику посади та перелік вимог, які висуваються до кандидатів на цю посаду. Його застосовування необхідне при відборі кандидатів на військову службу за контрактом на посади військовослужбовців військовими комісаріатами та командирами військових частин, а також на етапі планування кадровими органами переміщення військовослужбовців.

Типовий алгоритм управління кар’єрою військовослужбовця – це документ, що відображає основні етапи кар’єри військовослужбовця (рекомендовані терміни перебування на посадах відповідного рівня(рекомендовані мінімальні терміни, етапи перспективної та неперспективної кар’єри), вікові показники, які рекомендовані для перебування на посадах відповідного рівня, етапи обов’язкової підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації військовослужбовця, посади, які можуть бути використані для проведення ротації та граничні вікові показники щодо перебування на військовій службі та направлення на навчання, терміни перебування у військовому званні, які визначені чинними нормативно-правовими документами).

Алгоритм управління кар’єрою застосовується кадровими менеджерами з метою планування кар’єри кожного військовослужбовця на середньострокову та короткострокову перспективу (до 5 років).

Атестування військовослужбовців проводиться для забезпечення правильного добору, розстановки, виховання і вдосконалення підготовки військових кадрів шляхом об’єктивного оцінювання професійного рівня, ділових та моральних якостей військовослужбовців, їх відповідності займаним посадам, визначення перспектив службового використання, створення резерву кандидатів для просування по службі.

Атестування військовослужбовців Збройних Сил України, яке проводиться з метою оцінки ефективності їх діяльності, є одним з основних елементів управління персоналом. Результати атестування є основою для прийняття кадрових рішень.

Атестування включає в себе дві процедури:

щорічне оцінювання службової діяльності військовослужбовців – це спостереження, вивчення і оцінювання службової діяльності військовослужбовців за визначеними критеріями діяльності і проявами якостей. Проводиться в кінці навчального року, за підсумками складається оцінна картка військовослужбовця. Результати щорічного оцінювання повинні відображати систематичне оцінювання результатів діяльності кожного військовослужбовця при виконанні ним функціональних обов’язків на посаді (посадах) впродовж року та за підсумками контрольних занять, підсумкових перевірок, інспектувань та ревізій;

періодичне атестування – це визначення перспектив подальшого службового використання. Проводиться перед закінченням строку дії контракту, перед закінченням строку перебування на посаді, перед закінченням військових навчальних закладів і науково-дослідних установ. За результатами періодичного атестування складається атестація. Періодичне атестування відбувається з обов’язковим урахуванням результатів, висвітлених в оцінних картках військовослужбовця за міжатестаційний період.

За підсумками щорічного оцінювання та періодичного атестування щодо військовослужбовців можуть прийматись відповідні кадрові рішення.

З 2010 року в Збройних Силах України запроваджений новий порядок створення Резерву кандидатів для просування по службі на підставі роботи спеціалізованих комісій. До роботи в цих комісіях зі складу Збройних Сил України були залучені найкращі фахівці за тією чи іншою спеціальністю, на яких покладалося завдання щодо визначення рейтингу кандидатів для просування по службі на типові посади.

Менеджерами кадрових органів сформовані Плани переміщення військовослужбовців на посади, до яких включені військовослужбовці, які зараховані до Резерву.

До Плану переміщення також включені:

військовослужбовці, які вислужили граничні строки перебування на посадах офіцерського складу у Збройних Силах України;

посади військовослужбовців, які затверджені кандидатами до направлення на навчання з виключенням зі списків особового складу військової частини;

посади військовослужбовців, які вислужили строки проходження служби у місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами;

військовослужбовці, які зараховані у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади;

військовослужбовці, які були увільнені від займаних посад та повертаються у поточному навчальному році із закордонних відряджень.

До речі, у військовослужбовців виникає питання: “Для чого потрібні Резерв та План переміщення?”. Відповідь дуже проста – для надання можливості кожному військовослужбовцю найкращим чином реалізувати свій потенціал у плановому порядку.

Що поганого в тому, що військовослужбовець повинен знати де та на якій посаді він буде проходити службу через рік, два або п’ять років, у який час і де йому потрібно пройти підготовку у вищому військовому навчальному закладі, курсах перепідготовки або підвищення кваліфікації, терміни отримання військового звання тощо. Для досягнення зазначеної мети на цей час і впроваджується нова система управління персоналом.

На жаль, певні об’єктивні чинники, які існують (недостатній фонд службового житла та відсутність коштів на піднайом житла, низький рівень грошового забезпечення, недофінансування заходів з бойової підготовки), перешкоджають повному та якісному запровадженню нової системи. Крім того, у зв’язку з недостатньою кількістю у кадрових органах посад кадрових менеджерів та недосконалою системою їх перепідготовки, персоналізація в роботі не набула масштабного характеру. Також цьому заважає недостатній рівень ресурсного забезпечення кадрових органів.

Разом з тим, перші кроки, які вже зроблені щодо впровадження нової системи, дають надію у майбутньому на покращення у Збройних Силах України кадрової ситуації. Запровадження нової системи управління персоналом дозволить здійснити оптимальне забезпечення потреб Збройних Сил в особовому складі, надасть можливість кожній особі реалізувати свій потенціал, сприятиме баченню кожним військовослужбовцем перспективи свого кар’єрного росту, поліпшить його моральний стан, боєздатність та посилить мотивацію до кращого виконання службових обов’язків та бажання продовжувати військову службу.

Думенко М.П., полковник, начальник Кадрового центру ЗСУ

Джерело: “ЦЕНТР ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ”

Переглянуто разів сторінку: 2503
Ви можете залишити запитання адміністратору на сайті
Листи та побажання надсилайте за адресою: afbrat@ukr.net


Головна | Оголошення | Новини | Документи | Фотогалерея | Архів новин | Правління | Зв'язок
Розробник: RootUa
© 2010