02-06-2010

Ветерани війни знають, що з 1 липня 2009 року діє Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо поховання учасників бойових дій і соціального захисту членів їх сімей» від 15.01.2009 року № 880-VI.

Якщо з питанням поховання померлих учасників бойових дій ветерани-інтернаціоналісти розібралися і ця законодавча норма поширено використовується , то в частині соціального захисту сімей померлих проблема залишилася. Вона в тому, що нова редакція п. 3 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» дозволяє трактувати її таким чином, що вона зовсім не стосується сімей померлих учасників бойових дій на території інших держав, а стосовно інших категорій ветеранів доведена до абсурду використанням словосполучень, які протирічать цьому Закону.
В зв’язку з цим УСВА неодноразово порушувала питання перед органами державної влади, законодавчої-включно, щодо чітких роз’яснень по використанню норм Закону з метою запобігання порушень прав членів сімей померлих учасників бойових дій на території інших держав. Маємо вже перші преценденти щодо поширення норм основного ветеранського Закону на сімей померлих.
До прикладу, системне клопотання Івано-Франківської обласної організації УСВА (голова-Купчій Ю.П.) призвело до видання відповідного посвідчення дружині померлого побратима.

Текст відповідного листа:

Заступнику голови обласної
                                                       держаної адміністрації
                                               п. Р. Іваницькому

                                                                     Кривонос Анастасії Іванівні
                                                           вул. Бельведерська 47/12
                                                    м. Івано-Франківськ


За Вашим дорученням звернення Кривонос А.І. щодо встановлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» розглянуте.
Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо поховання учасників бойових дій і соціального захисту їх сімей», який набрав чинності з 01.07.2009 року, чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» поширюється на дружин (чоловіків), які не одружилися вдруге, батьків, неповнолітніх дітей померлих учасників бойових дій…
Зважаючи на викладене, заявниці надано статус особи, на яку поширюється чинність цього Закону, та 28 травня 2010 року видано «Посвідчення  члена сім’ї загиблого» серії С № 211571 та лист-талонів на отримання пільгових проїзних квитків на проїзд по території України.

 

Начальник управління
соціального захисту населення                     
Наталія Голубецька


Просимо врахувати в роботі.

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
   щодо поховання учасників бойових дій
    і соціального захисту членів їх сімей


 (Відомості Верховної Ради України (ВВР, 2009, N25, ст. 309)
      Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
     I. Внести зміни до таких законів України:
     1. Пункт  3  статті  10  Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"  (3551-12 )  (Відомості Верховної Ради України,  1993 р.,  N 45,  ст.  425;  1996 р., N 1, ст. 1; 2005 р., N 9, ст. 185) викласти в такій редакції:
     "3) дружин (чоловіків),  які не одружилися  вдруге,  батьків, неповнолітніх  дітей  померлих учасників бойових дій,  партизанів, підпільників,  військовослужбовців   та   учасників   війни,   які проходили  службу  у  військових підрозділах,  частинах,  штабах і установах,  що входили до складу діючої  армії  в  період  Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1938,  1939, 1945 років з імперіалістичною Японією,  нагороджених за бойові дії державними нагородами  та  орденами  і  медалями  колишнього  Союзу РСР (крім ювілейних)".
     2. Пункт "в" частини першої статті  14  Закону  України "Про поховання та  похоронну  справу"  ( 1102-15)(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 47)викласти в такій редакції
     "в) учасників бойових дій".
II.Прикінцеві положення
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2009 року.
     2. Кабінету Міністрів України  у  тримісячний  термін  з  дня набрання  чинності  цим  Законом  привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.

  Президент України  
В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 15 січня 2009 року
          N 880-VI

Джерело: http://usva.org.ua/

Переглянуто разів сторінку: 1538
Ви можете залишити запитання адміністратору на сайті
Листи та побажання надсилайте за адресою: afbrat@ukr.net


Головна | Оголошення | Новини | Документи | Фотогалерея | Архів новин | Правління | Зв'язок
Розробник: RootUa
© 2010